Een aanmelding bij de logopediste kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, arts, …  Indien u in het bezit bent van een voorschrift van de behandelde arts dan mag dit worden meegebracht tijdens de 1ste afspraak, samen met 2 klevers van de mutualiteit.