Bij de start van de logopedie verkrijgt u van mij een therapieschrift waarin alle oefeningen worden gekleefd en feedback wordt neergeschreven. Als ouder of mantelzorger kunt u op die manier zien waarop geoefend werd en hoe de sessie  verliep.

Indien u als ouder uw goedkeuring geeft, worden op regelmatige tijdstippen logopedische verslagen van uw kind naar de zorgcoördinator/leerkracht doorgemaild. Ook probeer ik steeds aanwezig te zijn bij een multidisciplinair overleg (MDO) op school. Door een nauwe samenwerking met de school kunnen er betere resultaten worden geboekt.

Annuleren van een logopediesessie omwille van ziekte, schooluitstappen,… gebeurt niet via dit schrift maar telefonisch. Liefst 24 uur op voorhand.

Schoolbezoeken en therapie aan huis zijn mogelijk in de dichte omgeving van de praktijk (Regio: Brakel, Elst, Michelbeke, Parike, Deftinge, Zarlardinge, Maarkedal,..). Gedurende de vakantieperiodes kan de therapie in samenspraak met de logopediste  verder worden gezet aan huis of in de praktijk.

Therapie wordt steeds gegeven in het Nederlands.