Tijdens onze 1ste afspraak worden de problemen in kaart gebracht, en worden er testen afgenomen. Na de afname van het onderzoek worden de resultaten mondeling besproken en wordt advies gegeven. Er wordt een onderzoeksverslag opgesteld, waarin de testresultaten verwerkt worden. Mits uw toestemming wordt dit verslag doorgegeven aan andere instanties (vb. school,…). Er wordt eveneens een persoonlijk behandelplan opgesteld, waarna de therapie van start kan gaan.

Afhankelijk van  de behaalde testresultaten kan er terugbetaling worden aangevraagd bij uw ziekenfonds. Om terugbetaling van het onderzoek en de therapie te verkrijgen, is een medisch voorschrift van de behandelende arts nodig. De administratieve formaliteiten omtrent deze aanvraag worden met u besproken. Vervolgens zorg ik voor het samenvoegen en bezorgen van alle documenten aan de mutualiteit. Het antwoord van de adviserend geneesheer zal u schriftelijk ontvangen. Indien gewenst, kunnen de logopedische sessies wel reeds opgestart worden.