Ik ben toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen logopedisten en de verzekeringsinstellingen, dit betekent dat ik de tarieven hanteer die bepaald worden door het RIZIV. Hierdoor geniet u van het maximale terugbetalingstarief.

Het ziekenfonds geeft goedkeuring voor sessies van 30min of 60min en dit meestal voor een periode van 1 jaar. Het aantal sessies en het bedrag voor tussenkomst zijn afhankelijk  van de ernst van het probleem.

Verplichte verzekering
Om te kunnen genieten van het maximale terugbetalingstarief moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Volgende tarieven worden momenteel gehanteerd:

Prijzen 2024

Aanvullende verzekering
Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor de verplichte ziekteverzekering, kunt u beroep doen op de aanvullende verzekering. Deze terugbetaling is per ziekenfonds verschillend. U verkrijgt van mij dan de nodige informatie of u kan contact opnemen met uw ziekenfonds.

De betalingen gebeuren maandelijks. Bij aanvang van elke nieuwe maand worden de rekeningen meegegeven Het bedrag wordt bij voorkeur overgeschreven. U ontvangt tevens het getuigschrift die u kan binnenbrengen bij de mutualiteit om uw terugbetaling te krijgen.